Accordions Skies 2017

Predstavujem Vám svoje prvé profilové CD Accordion’s Skies. Na nosiči je výber skladieb od skladateľov, ktorí komponujú aj pre akordeón a taktiež diela barokových skladateľov. Ďakujem Bohu za talent, vďaka ktorému môžem rozdávať radosť svojou hudbou ľuďom okolo seba. Veľké poďakovanie patrí v prvom rade mojej rodine, ktorá ma podporuje v tom, čo robím, Mgr. Lenke Smetankovej za preklad, Bc. Jaroslavovi Hodovancovi, ktorý nahral akordeón v skladbách Astora Piazzollu(8,15) a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto CD. Ďakujem sponzorom – Jozef Beňa – Kotva, Rastislav Homa a mojim rodičom.

8 830 thoughts on “Accordions Skies 2017