ACUSTIC TRIO

12,00

Narodil som sa v Prešove 4.12.1990. Absolvoval som ZUŠ Michala Vileca v Bardejove 1999-2006(Mgr. Miloslav Stojan). V štúdiu som pokračoval na konzervatóriu na Timonovej 2 v Košiciach, kde som absolvoval absolutórium v rokoch 2006-2012(Mgr.art Martin Franek). V rokoch 2013-2016 som absolvoval bakalárske štúdium na VŠMU v Bratislave(prof. Rajmund Kákoni,ArtD. V rokoch 2018-2020 som absolvoval magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore hra na akordeón(Mgr.art Michal Červienka, ArtD.) Aktívne hrávam v rôznych hudobných zoskupeniach a projektoch. Okrem toho sa taktiež venujem pedagogickej činnosti.

Milí priatelia,predstavujem Vám svoje druhé profilové CD Acustic Trio. Na tomto albume sa nachádzajú skladby od významných skladateľov tanečnej a jazzovej hudby,ktoré som aranžoval pre svoje trio v zložení akordeón,kontrabas a cajon. Som veľmi rád, že na tomto CD so mnou spolupracovali aj významní Slovenskí hudobníci ako napríklad Michal Smetanka, Daniel Hic starší, Šimon Boguský. V neposlednom rade ďakujem aj ľudom,vďaka ktorým mohol vzniknúť tento album a to mojej rodine,ktorá ma neustále podporuje, mojej manželke, sponzorom a Stanovi Balážovi, s ktorým máme výbornú spoluprácu nielen pri mojich sólových projektoch,ale aj pri iných. Verím,že táto hudba Vás osloví

Kategória:

Popis

JOZEF CHOVANEC
ACUSTIC TRIO

Milí priatelia,predstavujem Vám svoje druhé profilové CD Acustic Trio. Na tomto albume sa nachádzajú skladby od významných skladateľov tanečnej a jazzovej hudby,ktoré som aranžoval pre svoje trio v zložení akordeón,kontrabas a cajon. Som veľmi rád, že na tomto CD so mnou spolupracovali aj významní Slovenskí hudobníci ako napríklad Michal Smetanka, Daniel Hic starší, Šimon Boguský. V neposlednom rade ďakujem aj ľudom,vďaka ktorým mohol vzniknúť tento album a to mojej rodine,ktorá ma neustále podporuje, mojej manželke, sponzorom a Stanovi Balážovi, s ktorým máme výbornú spoluprácu nielen pri mojich sólových projektoch,ale aj pri iných. Verím,že táto hudba Vás osloví

1.Intro
2.El Penultimo
3.I Got The Rhythm
4.Karamelky
5.Libertango
6.Očakávanie
7.Pod Parížskym nebom
8.R.Galliano – Tango pour Claude
9.Tico, Tico
10.V.Vlasov – Steps
11.Veselý Reg

12.Outro

Jozef Chovanec – akordeón, elektronika(intro)/accordion, electronic
Daniel Hic, ml – kontrabas/double bass
Martin Matyk Gibej – cajon, bicie/cajon, drum
Samuel Tkáč – cajon
Šimon Bohuský – klavír/piano
Daniel Hic, st – gitara/guitar
Michal Smetanka – perkusie/percusion
Zvuková réžia/Audio production – Mgr. Stanislav Baláž, PhD.
Foto a grafika/Photo & Cover Design – Ing. Vladimír Droblienka
Dramaturgia/Dramaturgy – Mgr.art. Jozef Chovanec,DiS.art.
Nahraté/Recorded – New Folk Studio, Raslavice
Výroba/Production – Hmcomp, QINET